Contactgegevens  Delta D  /  Luuk de Jong
Mail info@deltad.nl
Telefoon +31 (0) 611 608 608 

 

 

Privacy statement Delta D


De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Iedere organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van een privacybeleid. Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Met dit privacy statement geeft Delta D zo goed mogelijk invulling aan de eisen van de AVG. Uitgelegd wordt om welke gegevens het gaat en waar die voor gebruikt worden. Ook leest u hier wat uw rechten zijn en hoe u die kunt uitoefenen.

Uitgangspunten
Delta D is een éénmanszaak en daarmee is Dhr. Luuk de Jong de enige medewerker. In het navolgende leest u daarom regelmatig ‘ik’ en niet ‘wij’. Ik ben zeer bewust van het vertrouwen dat u in Delta D stelt en zie het dan ook als een grote verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Delta D gaat op een zorgvuldige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen.

Om welke gegevens gaat het?
Delta D werkt met minimale persoonsgegevens zoals uit het vervolg zal blijken.

 1. Acquisitie
  Op de website van Delta D vindt u geen informatie-aanvraag formulier, wel contact gegevens. U belt of mailt Delta D dus op eigen initiatief. Ook werkt Delta D niet met mailing- en acquisitielijsten. Delta D’s business is ontstaan uit opdrachten van vroegere collega’s en mond-op-mond reclame. Mogelijk nieuwe contacten worden eerst telefonisch of via LinkedIn gevraagd of het Delta D portfolio opgestuurd mag worden. Dit gebeurt dus enkel met uw toestemming.
 2. Telefoon en mail
  Delta D levert trainingen en consultancy B2B.
  – Van opdrachtgevers heeft Delta D vanzelfsprekend een zakelijk adres, mailadres en telefoonnummer, dit om u goed van dienst te kunnen zijn.
  – Na goedkeuring van een offerte deelt u als klant contactgegevens van de deelnemers.
  Dit gaat alleen om een zakelijk mailadres en in een enkel geval om een zakelijk telefoonnummer. Delta D gebruikt deze gegevens om u van dienst te zijn en de opdracht goed uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld deelnemers uit te nodigen voor een training en van informatie en follow-up te voorzien). Wanneer u een e-mail of andere berichten naar Delta D stuurt is het mogelijk dat deze berichten bewaard worden, opnieuw om u goed van dienst te kunnen zijn.
 3. Assessments en Sterke Punten
  Voor recruitment maakt Delta D gebruik van de diensten van SHL voor persoonlijkheid- capaciteiten- en competentie assessments. In trainingen maakt Delta D gebruik van de diensten van GALLUP (sterke punten assessment). Binnen de AVG (GDPR) bent u als opdrachtgever hierin de verwerkingsverantwoordelijke, u bepaalt het doel en de middelen van de verwerking (selectie, ontwikkeling, teambuidling). SHL en Gallup zijn de verwerkers, zij voeren de verwerking uit ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke. Delta D maakt gebruik van de expertise van deze verwerkers en voert dit voor u uit. De keuze voor samenwerking met SHL en Gallup is mede ingegeven door hun sterke beleid op informatiebeveiliging en u vindt hieronder ook een link naar beide privacy statements.
  SHL assessments
  Privacy statement SHL:
  https://www.shl.com/en/privacy/
  Delta D als verwerker vraagt een kandidaat altijd toestemming om de gegenereerde rapporten ook naar de opdrachtgever op te sturen. Tevens vraag ik kandidaten vanaf heden ook toestemming hun rapporten te mogen bewaren. Mijn ervaring is dat ik dan vaak een klant een dienst kan bewijzen in het geval dat men een rapport niet meer kan vinden. Ik bewaar de gegeven toestemming.
  Sterke Punten
  Gallup privacy statement:
  http://www.gallup.com/shared/186272/privacy-statement.aspx
  De Sterke Punten rapporten / Strengthsfinder reports zijn voor mij bij Gallup online in te zien nadat u hiervoor zelf toestemming heeft gegeven. Het principe van de ‘organisatie die zich richt op sterke punten’ is echter om uw sterke punten in het team met elkaar te delen. Dit bespreek ik altijd in de eerste trainingssessie en vraag hiervoor uw toestemming.
  Een bewaartermijn van 10 jaar wordt aangehouden.
 4. Foto’s
  Soms maak ik in onderling overleg een foto als afsluiting van een training. Deze foto stuur ik dan naar u op, of ik plaats een bericht (‘post’) op LinkedIn (nooit op de Delta D website). Dit altijd met uw (vanaf 25-05-2018 ook schriftelijke) toestemming.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Delta D gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zoals gezegd, Delta D is een éénmanszaak en Dhr. Luuk de Jong is de enige medewerker. Hij gebruikt de gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. Daarbij zorgt Delta D voor passende beveiliging van deze gegevens. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

Uw rechten als betrokkene
Onder  iedere e-mail van Delta D staat een link naar de website van Delta D en daarmee naar dit privacy statement. Als betrokkene kunt u altijd vragen welke gegevens Delta D van u heeft en ook om deze gegevens te wissen. Hiervoor kunt u contact opnemen met Luuk de Jong (luuk@deltad.nl, tel. 0611608608).