Alleen met mensen gaat het lukken.
Lekker in je vel zitten. Zin hebben in je werk. Presteren met passie.
Dat willen mensen, en dat gaat alleen lukken als ze hun talenten mogen gebruiken. 

Een focus op je sterke punten leidt tot groei en verbetering.  Dat geldt voor jou persoonlijk, maar ook voor je team of organisatie. Je kunt niet overal goed in zijn. Dus gaan we op zoek gaan naar je talenten. Die uitbouwen tot sterke punten is de tweede stap.

Dit Delta D programma is ontwikkeld en gebaseerd op elementen uit de positieve psychologie en maakt gebruik van de Gallup StrengthsFinder 34. Met dit programma bouwen we aan een Strengths Based Organisation.
Dit is een organisatie waarin mensen niet alleen hun sterke punten en die van collega’s kennen, maar die ook gebruiken en inzetten in hun werk. Excellent werk, daarin ligt de kracht van Focus +, dat lukt je alleen als je focust op je sterke punten.

De Return On Investment van Focus + is groot.  Stel je eens voor, je bent al goed in iets en met gerichte aandacht kom je tot excellente prestaties.  Dat is een tegenhanger van het steeds maar hameren op verbeteren van waar je nou net niet goed in bent.

Focus + kent allereerst een teamaanpak. Daarnaast is er een individuele- en ook een organisatieroute. Kijk  snel verder bij het programma en de uitgangspunten.
Focus +  zet uw team en organisatie in de lift.

lousy constructor

 

 

Je kunt toch niet om je Sterke Punten heen.

Cartoon:  Maarten Wolterink